СКОБЕЛЕВ ПАРК– МУЗЕЙ

 • Мемориален музей.

  Паметник на културата с национално значение. Открит на 3/16 септември 1907 година.

  Създаден в периода 1904-1907 по инициатива на комитета “Цар Освободител Александър ІІ” с председател Стоян Заимов. 

  Мемориален парк-музей, разположен в югозападната част на Плевен, на мястото, където се сражава отрядът на ген. М. Д. Скобелев и където се водят най-ожесточени боеве по време на третия щурм за Плевен на 11-12 септември 1877 г. При Зелените възвишения загиват около 6 500 души от 13- хилядния отряд на ген. М. Д. Скобелев. Оттогава долината, в която тече Зеленогорския ручей, носи името “Мъртвата долина”. 

  В центъра на парка е издигната Братска могила-костница. Върху нея, в специално направени ниши от бигор са поставени 4- и 9-фунтови оръдия от Руско-турската война 1877-1878 г., а на върха е поставен Георгиевски кръст за храброст. 

  Интериорът на костницата е преустроен в чест на 100-годишнината от Плевенската епопея по проект на авторски колектив в състав: Георги Гергов – скулптор, арх. Иван Евгениев, арх. Дора Делева и инж. Цонко Иванов. Стените са облицовани с бели мраморни блокчета в техника “глиц-зидария”, с мраморен фриз в средата, вдълбани стилизирани растителни орнаменти и с Георгиевски кръст за храброст между тях. В елипсовидни медальони са изписани имената на

 • полковете от отряда на ген. М. Д. Скобелев, които се сражават на 11-12 септември 1877 г. – 61-и пех. Владимирски, 62-и пех. Суздалски, 5-и пех. Калужки, 6-и пех. Либавски, 7-и пех. Ревелски, 8-и пех. Естландси полк, 3-а стрелкова и 2-а артилерийска бригада. На фриза срещу входа с бронзови букви е изписан текст: “Българино, смирено сведи глава и почети паметта на скобелевите герои, загинали за нашата свобода.” В саркофаг от черен полиран гранит, поставен в центъра на костницата, се съхраняват костите на воини от Скобелевия отряд, загинали по време на ІІІ-я щурм за Плевен. Вратата на костницата е от масивен бронз и украса със стилизирани лаврови листа. Над входната врата е вградена паметна плоча с текст от Стоян Заимов. 

  В непосредствена близост до братската могила–костница е редут “Исса ага”, реставриран с на изграждането на парка, а при строежа на Панорама “Плевенска епопея – 1877 г.” е възстановен редут “Кованлък”. Девет братски могили и паметници, разположени на редут “Исса ага” и до него, увековечават паметта на загиналите при Зелените възвишения. 

  Паркът е изграден през 1904-1907 г. с доброволни дарения от целия български народ. В началото на парка са поставени бюст на ген. М. Д. Скобелев и паметна плоча с текст за изграждането на парка. Главният вход е оформен с дула на

 • руски оръдия. Входната врата е изработена по проект на П. Деянов и изпълнена в Софийския арсенал. От двете страни на входа са поставени 24-фунтови оръдия от състава на батареята при командния пункт на Александър ІІ на позициите при с. Радишево. Оградата е изпълнена през 1904 г. по проект на инж. майор Селяновски., а през 1907 г. е преустроена по проект на П. Деянов Паркът е изграден по план на Ж. Лошо, управител на княжеските паркове в София и изпълнен от Д. Гюлеметов. Главната алея е настлана с разноцветни речни камъчета във вид на мозайка с мотиви на българска национална шевица. Оригинални оръдия от Руско-турската война 1877-1878 г. са подредени в батареи около братската могила-костница и при главната алея на парка. 

  Създаден на място, където се водят най-кръвопролитните сражения за Плевен, Скобелев парк музей се вписва в категорията на мемориалните музеи, изградени на бившите бойни полета, като Бородинския музей-резерват, музеите-резервати Куликово поле, Малоярославец, Аустерлиц, Полтава, къща-музей “Сражението при Стони Крик,1813 г.” - Канада и др.