Паметникът на победата

 • На хълма над моста се намира Паметникът на победата – един от 11-те еднотипни монумента, построени в първите години след освобождението по инициатива на Военното министерство на Русия с личното  разпореждане на император Александър ІІ. Те бележат местата на най-големите битки и най-значимите победи на руската армия по време на Руско-турската война: Свищов; Никопол; Добрич; Ловеч; местност Бели брег край река Вит при Плевен; под връх „Столетов” на Шипченския проход; между селата Дълбоки и Ботево, област Стара Загора; Пловдив, хълм Бунарджик; село Мечка и село Лом Черковна (Бойка), област Русе; проход Арабаконак.

  Средствата за тяхното изграждане се отпускат от Александър II. Строителството на тези паметници е възложено на инженерните войскови части. Монументите са направени по проект на арх. Вокар и са построени в периода 1878-1881 г. Пирамидални по форма, те са високи около 11 метра, изградени са от варовик и гранит, с мраморни медальони и украси на лицевата страна. 

  Върху паметника е отбелязано, че е издигнат в чест на трите атаки за Плевен, сраженията при Горни Дъбник и Телиш, последния бой за града и капитулацията на Осман паша. На източната страна на мраморна плоча са имената на всички военни части, участвали в освобождението на града в изброените на западната плоча сражения. Ниски метални пирамиди с тежка верига ограждат

 • основата на паметника. 

  През 2002 г.  година по време на гръмотевична буря пада металният кръст от върха на пирамидата, а декоративните мраморни медальони на западната страна се пръскат на десетки парчета, които се събират и се прибират за съхранение във фондохранилището  на Военноисторическите музеи – Плевен. Същата година с финансовата и техническа помощ на Домостроителен комбинат „Генерал Ганецки” – Плевен е възстановен кръстът на върха на пирамидата, като вместо метален е поставен каменен кръст. През 2013 г. започва реставрация на мраморните медальони с внушителни размери: височина 305 см; ширина 155 см; дебелина на релефа в ниските части 4 см, във високите 13 см. Липсват само 4 броя елементи, които не са намерени поради труднодостъпната местност, където се намира паметникът.  

  Медальонът е реставриран, но вече не може да се върне на старото си място на паметника.  Той е изложен върху специално изработен подиум в фоайето на панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, където той ще заеме достойно място сред други автентични и в повечето случаи уникални реликви от Руско-турската война 1877-1878  г.

  А Паметникът на победата в местността Бели брег, гледащ от високия хълм към  мястото на последната битка за Плевен и историческия мост на река Вит,  се сдоби с прекрасно изработено

 • художествено копие на медальона, направено от лек и здрав материал.